خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید.
لطفا هنگام خرید حتما از صحیح بودن ایمیل خود اطمینان حاصل نمایید. در صورت وارد کردن ایمیل اشتباه، لینک دانلود موزیک به ایمیل شما ارسال نخواهد شد و امکان ارسال دوباره ایمیل مربوط به دانلود موزیک به ایمیل جدید وجود ندارد.
Parsalip - begoo
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:23
arrow_forward

خرید Begoo

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Parsalip - KINE
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:23
arrow_forward

خرید KINE

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Parsalip - Kafi nist ( ft. Mehrshad77 )
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:15
arrow_forward

خرید Kafi nist ( ft. Mehrshad77 )

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Parsalip - Peydashe ( ft. Putak )
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:31
arrow_forward

خرید Peydashe ( ft. Putak )

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Broken Hearts ( EP )
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:30
arrow_forward

خرید Broken Hearts ( EP )

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Parsalip - 100 ( Ft. Rudebeny )
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:15
arrow_forward

خرید 100 ( Ft. Rudebeny )

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Parsalip - BEJELO
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:15
arrow_forward

خرید BEJELO

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Parsalip - LOVE IS HELL
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:15
arrow_forward

خرید LOVE IS HELL

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Parsalip - Paradise ( Feat. Ramtin )
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:15
arrow_forward

خرید Paradise

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Parsalip - Ghalbaye sangi
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:15
arrow_forward

خرید Parsalip - Ghalbaye sangi

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Hame adama mimiran yeroz tanha
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:15
arrow_forward

خرید Hame adama mimiran yeroz tanha

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Moonrock
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:15
arrow_forward

خرید Moonrock

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Tars az adama
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:15
arrow_forward

خرید Tars az adama

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
ROOH!
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:15
arrow_forward

خرید ROOH!

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
Fake To
PARSALIP
play_arrow
0:0
/
0:15
arrow_forward

خرید Fake To

از 10,000 تومان به بالا
خریدارانی که از دستگاه های
IOS (IPhone)
استفاده میکنند، لطفا برای خرید از کامپیوتر استفاده کنید
بعد از انجام خرید، موزیک از طریق سایت قابل دانلود خواهد بود و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
email ایمیل پشتیبانی: Parsalipshop@gmail.com